Antifascisten overplakken

In de week van 31 Mei zijn op grote schaal in Nijmegen posters geplakt met de tekst “Geeft angst en haat geen stem”. In eerste instantie werden alleen PVV en TON overgeplakt. Deze week werden alle partijen geraakt. Het Anti-Fascisten Actie comité zegt daarover het volgende: “Momenteel voert AFA Nederland een landelijke politieke posterplakaktie met daarop de tekst “Geef Angst en Haat Geen Stem!” AFA wil daarmee de kiezer er op wijzen vooral niet te stemmen op een partij welke de indruk wekt te willen discrimineren of welke een racisme bevorderend beleid wil voeren.” In deze tekst wordt geen gewag gemaakt van het brede karakter van de actie.  Op de volgende site: http://indymedia.nl/nl/2010/02/65503.shtml wordt wel de tekst door het Amsterdamse AFA comité gemeld: antifa! amsterdam discrimineert niet en zo maakte alle partijen van over het hele parlementair spectrum kans om een mooie duidelijk poster tegen racisme over zich heen te krijgen”.

Dat heeft mij tot de volgende brief gebracht:

Beste Vrienden,

We hebben geconstateerd dat er op grote schaal borden in Nijmegen zijn overgeplakt. In ons geval gaat het ook om D66 posters. Daarmee hebben jullie vier avonden werk van arbeiders, studenten en in algemene zin vrijwilligers in de prullenbak gegooid. Dat vinden we weinig sympathiek naar mensen, die net als jullie maar met andere middelen staan voor een open en rechtvaardige samenleving.

Deze actie doet jullie zaak geen goede, want van vrienden moet je hebben als je een maatschappij wilt veranderen. Daarnaast kan een democratie alleen bestaan als uitgegaan wordt van de welwillendheid van mensen behalve als het tegendeel is bewezen. Dit is geen uitnodiging tot dialoog, en het vermogen tot een revolutie lijkt me, vrees ik buiten jullie bereik. Lees Gramsci (Prison Notebooks) er maar op na: een revolutionaire theorie heeft pas wervingskracht als die hegemonistisch is – namelijk de sympathie van de massa van arbeiders, boeren en intellectuelen bereikt. Het voor dom verklaren en beledigen van de 80% Nederlanders die gaan stemmen is niet de meest effectieve manier om een volksbeweging in gang te krijgen. Lenin wist wel beter (Wat te doen).

Als kleinkind van een overlever van de Holocaust vind ik het ook buitengewoon wrang om in dezelfde mand als de PVV/Wilders en TON/Verdonk te worden gestopt. Zo zijn mijd oud ooms en oud-tantes weer eens voor niets vermoord. Ik vind de associatie van democratiesche partijen zoals D66 met de PVV aan de rand van het smakeloze, en ligt kwa totalitair denken niet ver van de geest die jullie willen bestrijden. Ik draag het anti-fascisme een warm hart toe, maar dat wordt zo niet bestendigd. Verder heb ik het genoegen gehad om in 1985 de arbeiders en boeren staat DDR te bezoeken, bolwerk van het anti-fascisme. Laat ik niet uitweiden maar voor liefhebbers van machtsmisbruik, staatskapitalisme, ingemaakte groente en galerijflats een modelstaat. Het heeft mij van enige politieke sympathie voor het marxisme genezen (ook al blijft ene Marxisme een uitstekend instrument om het kapitalisme te analyseren, in het bijzonder het huidige financieel kapitalistisch regiem. Ik vrees echter dat bankiers het overplakken van posters geheel koud laat, David Harvey (The New Imperialism) is een inspirerende aanreiking voor daadkrachtige anti-kapitalisten.

Kortom lees je klassiekers en overdenk toon, methodes en gerichtheid. Ik wens jullie veel wijsheid in het vervolg van jullie campagnes,

Dr. Michiel Scheffer, Voorzitter D66 Nijmegen

————-

Daarop kreeg ik het volgende antwoord:

Beste Michiel,

Wij hebben uw klacht/opmerking doorgezonden naar de lokale groep AFA Nijmegen aangezien dit een Nijmeegse aangelegenheid is.

Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende voorgelicht, bij verdere vragen kunt u gerust nogmaals contact met ons opnemen.

Vriendelijke groet,
AFA Nederland

Inmiddels had ik meer onderzoek gedaan naar meer teksten van AFA’s waarin meer aksiemiddelen worden aangekondigd. Daarom was mijn antwoord als volgt:

Beste AFA Vrienden,

Ik ben benieuwd wat het antwoord van jullie Nijmeegse collega’s zal zijn. Inmiddels ben ik ook benieuwd naar de betekenis van de passage tekst op:

http://antifaamsterdam.wordpress.com/:

“Wij roepen op om juist nu tijdens de verkiezingstijd niet in de leugens te trappen van dat er zoveel keuze zou zijn tussen de verschillende politieke partijen. Er is geen wezenlijk verschil. Of je nu stemt op de PVV of Groen Links, CDA of de SP: Allen houden het huidige kapitalistische systeem van uitbuiting, uitsluiting en onderdrukking in stand. In de nacht van 8 juni zullen kleine en grote groepen mensen samenkomen om aksie te ondernemen tegen de leugens van de representatieve democratie. Van Assen tot Zeist, Winterswijk tot Delft, overal in Nederland zullen sloten van stembureaus dichtgelijmd worden als praktische directe onderbreking van de werking van het liberaal-democratisch systeem. Stop met stemmen, aksie nu! Naast lijmen zijn er natuurlijk tal van andere mogelijkheden om het politieke theater te verstoren, Wees creatief! Lucifers schijnen ook veel ravage aan te richten binnen een stembus (hokje kan natuurlijk ook)”.

In mijn buurt zijn de stemlokalen scholen, een bejaardenhuis en wijkcentrum. Ik kan dat alleen maar lezen als een oproep tot brandstichting van publieke voorziening waar kinderen worden opgeleid en bejaarden wonen. Ik hoop dat deze actie geen doorgang zal vinden, wat ook jullie motieven zijn. De ongewilde en onbedoelde consequenties wil je niet op je geweten hebben.

Vriendelijke groet,

Michiel Scheffer, Voorzitter D66 Nijmegen