Broederenklooster Zutphen

Rondvraag Broederenklooster Zutphen

D66 heeft, ondersteund door de VVD een rondvraag over het Broederenklooster in Zutphen gesteld  tijdens de Commissie Algemeen Bestuur en Financien van de Provinciale Staten van Gelderland op 14 Mei 2014.

Vraag Michiel Scheffer (D66): 

Er gaan geruchten dat in de lopende coalitie-onderhandelingen in Zutphen sprake zou zijn van uitstel of afstel van het plan Broederenklooster?. Hoe staat het met de provinciale bijdrage aan de gemeente Zutphen in beide scenario?

Opgevangen Antwoord van Gedep. J.J. van Dijk:

Indien Zutphen afziet  van het plan Broederenklooster of het plan aanzienlijk wijzing dan dient zij Gedeputeerde Staten van Gelderland daarover te informeren. Het initiatief daartoe ligt bij het Gemeentebestuur van Zutphen. Indien er geen alternatief plan komt vervalt sowieso de provinciale bijdrage. Indien er een alternatief plan dat het zelfde doel beoogt dan zal GS dat weer moeten beoordelen en afhankelijk van de hoogte van het bedrag aan PS voorleggen. In elk geval moet het project (zoals gehonoreerd of zoals gewijzigd ultimo 2015 uitgevoerd zijn.