Alliander en het Duitse Avontuur

Alliander wil naar Duitsland

In de commissievergadering Algemeen Bestuur en Financien van 12 maart is de groeistrategie van Alliander aan de orde gekomen. Dit was grofweg mijn inbreng.

Alliander is verantwoordelijk voor het elektriciteit en gasnetwerk voor ruim 3 mln inwoners in Nederland. Gelderland is de grootste aandeelhouder van Alliander (44%). Alliander is een belangrijke speler in het versnellen van de energietransitie in Nederland. Het dividend van Alliander financiert daarnaast het eigen beleid van de provincie op het gebied van duurzame energie en klimaatbeleid.

Om haar publieke doelen te kunnen dienen, moet Alliander kunnen groeien. Stagnatie betekent uiteindelijk stijgende kosten, lagere dividenden, beperkter investeringsvermogen. Zonder groei kan continuïteit allen bereikt worden door in de kosten te snijden. Dat betekent banen schrappen. Niets doen heeft ook een prijs. Alliander kan op drie manier groeien. Een consolidatie in Nederland kan door de fusie van Alliander met Enexis. Dat leidt ook tot synergievoordelen (chic voor banen schrappen). D66 heeft gevraagd om meer politieke sturing van de publieke aandeelhouders om te komen tot een fusie van Enexis en Alliander.

Een tweede optie is om te diversificeren naar andere activiteiten in de energiesector zoals energieopwekking (b.v. geothermie), warmtenetten e.d… Maar deze optie heeft de Provincie bij de begroting 2014 niet omarmt. dat vindt D66 jammer. D66 vindt dat Alliander een pro-actieve rol moet spelen in het ondersteunen en ontsluiten van lokale energieinitiatieven, het ontwikkelen van buffer-energie opwekking (als de zon niet schijnt en de wind stil is) en het ontwikkelen van slimme netten. Als het nodig is ondersteunt D66 ook een kapitaalverhoging van Alliander om deze strategie te versnellen. Dit zou ook uitvoering geven aan het gevoel van urgentie dat bij het Gelders debat op 12 februari werd uitgesproken.

De resterende optie is groeien over de grens. In de ontwikkeling van een Europese energiemarkt, staat D66 positief tegenover een groei in aanpalende marken zoals Duitsland. Van alle markten is de Duitse immers de minst avontuurlijk. De echte kansen en risico’s kunnen echter pas echt worden beoordeeld als er een concrete kans in Berlijn, Hamburg of Dusseldorf voorbij komt. GS heeft toegezegd de Provinciale Staten te betrekken als er een concrete mogelijkheid komt.  Maar we moeten echt Europees gaan denken en doen. Nederland kan van Duitsland leren. Dat moet want we zijn de laatste weken hardvochtig geconfronteerd met de urgentie om energie-onafhankelijk van Rusland te worden.

D66 heeft bij de behandeling van de strategie van Alliander aan Gedeputeerde Staten gevraagd om vanuit het aandeelhoudersbaleng en het publieke belang een andere evaluatie te laten doen van de strategische opties van Alliander en de consequenties voor de aandeelhouders te onderzoeken en een standpunt aan te houden in afwachting van de conclusies van dit onderzoek. Voor D66 mag er in de energietransitie een tandje bij en Alliander speelt daarin een belangrijke rol.