Toezicht is niet hip, jammer

Op het moment dat ik dit schrijf, vergadert de gemeenteraad van Zevenaar. Daar wordt een motie van PvdA en Lokaal Belang besproken waarin wordt opgeroepen een lijst van projecten voor te leggen aan de Provincie Gelderland voor financiering in het kader van de beleidslijn bijstand aan gemeenten in financiele problemen.  Helaas voor Zevenaar (of gelukkig) geldt dat deze beleidslijn alleen van toepassing is op gemeenten die onder preventief  toezicht vallen. Jammer dat raadsleden hun politieke lijn baseren op persberichten, zo wordt de burgers van Zevenaar een rad voor ogen gehouden.

Naar aanleiding van een rapport van de Rekenkamer Oost-Nederland over toezicht op gemeentefinancien en in het bijzonder grondposities, hebben de Provinciale Staten van Gelderland vandaag een initiatief voorstel aangenomen om het toezicht te verbeteren. Op voorstel van D66 is voorgesteld om jaarlijks het toezicht op de gemeentefinancien (en het interbestuurlijk toezicht) op de agenda van de staten te zetten. Het toezicht is goed, maar de financiele positie van de gemeenten zit nog niet goed tussen de oren van menig statenlid en raadslid. Toezicht is immers niet hip.

Dat is jammer want de financiele positie van gemeenten heeft invloed op het beleid van de provincie. Het beleid van de provincie kan oom invloed hebben op de financiele positie van de gemeente. Onlangs heeft een onverlaat Statenlid gevraagd naar de gevolgen van het schrappen van de perifere detailhandellocatie in Zevenaar voor de financiele positie van die gemeente. Een ander statenlid meende dat de slechte financiele positie van Zevenaar de financiering door de Provincie van een rondweg van het Witte Kruis naar de A12 rechtvaardigde.

Mijn wens is dat jaarlijks de Provincie een informatiesessie organiseert over de Staat van de Gemeenten (raadsleden zijn ook welkom) gevolgd door een politiek debat in de Commissie AFW (o.a. Financien). De conclusies daarvan kunnen vertaald worden in besluitvorming, bijvoorbeeld in de voorjaarsnota. Ik ga morgen beginnen aan de voorbereiding van de eerste “Gelderse Toezichtsdag” op 9 april 2014.