Gelders erfgoed krijgt extra impuls

Het Gelders erfgoed krijgt een extra impuls dankzij financiële middelen uit de Robuuste Investeringsimpuls die Provinciale Staten (mede op initiatief van D66) in november 2013 beschikbaar hebben gesteld om de Gelderse economie een zetje in de rug te geven. Dankzij deze extra middelen hebben Gedeputeerde Staten 38 subsidies verleend waarmee belangrijke beeldbepalende monumenten en landgoederen in Gelderland in ere hersteld kunnen worden. Gedeputeerde Annemieke Traag (D66) is verantwoordelijk voor cultureel erfgoed bij de provincie Gelderland. Voor deze extra subsidies was 11,9 miljoen beschikbaar, verdeeld over projecten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit in de uitvoering, herbestemming van erfgoed en landschap en archeologie. Om voor subsidie uit de Robuuste Investeringsimpuls in aanmerking te komen moeten de projecten uiterlijk eind 2015 gerealiseerd zijn.

Eind 2013 kende de provincie al voor 70 programma’s subsidie toe ter versterking van de cultuur en het erfgoed in Gelderland. Met de uitvoering van al deze programma’s geeft de provincie een impuls aan de ondernemende cultuur en erfgoedinstellingen, kunst die de Gelderlander verrast en inspireert en erfgoed dat bijdraagt aan de schoonheid en ontwikkeling van de provincie Gelderland. Met het nieuwe programma Gelderland Cultuurprovincie!  hebben Provinciale Staten een ambitieus beleid vastgesteld dat kiest voor meer cultuur en erfgoed met minder overheidsgeld. Partnerschap, cultureel ondernemerschap en innovatie zijn daarbij uitgangspunt. Dat betekent onder andere dat niet langer individuele initatieven met subsidie worden ondersteund, maar dat subsidie ten goede komt aan meerjarenprogramma’s.

Verdeelvoorstel

De meeste subsidie, ruim 5,2 miljoen euro, gaat naar 15 projecten waarbij restauratie leidt tot herbestemming van het erfgoed. Verschillende kerken krijgen zo een herbestemming zoals de kerk in Heesselt, de dorpskerk in

Wilp en de Martinikerk in Doesburg. Industrieel erfgoed als de spoorwegloods in Nijmegen, een meubelfabriek met histroische locomotiefloods, het BAT-terrein van de voormalige sigarettenfabriek in Zevenaar en het voormalig slachthuis in Tiel kunnen ook een herbestemming realiseren.

Ruim 5,1 miljoen euro gaat naar 20 projecten op het gebied van landschap en archeologie. Landgoed De Poll in Voorst, de herinrichting van tuin- en parkaanleg Jachthuis Sint Hubertus in het Nationale Park De Hoge Veluwe, herbestemming en landschap van Slot Doddendael en de (nieuwe) toekomst voor scholtengoederen in Nationaal Landschap Winterswijk zijn enkele voorbeelden.

Robuuste Investeringsimpuls

Deze subsidie is onderdeel van de Robuuste Investeringsimpuls. Dit is een extra investering van 250 miljoen euro in de economie en werkgelegenheid van Gelderland.  Er wordt geïnvesteerd in regionale economie, (jeugd)werkgelegenheid, mobiliteit, bouw en energie en infrastructuur. Dit levert in twee jaar tijd 3.000 tot 4.000 mensjaren aan werkgelegenheid op. Daarbovenop komen nog eens 1.800 tot 2.200 leerwerkplaatsen voor jongeren.