Vrijheidsmuseum in Gelderland

Op 11 december 2013 debatteerde de Provinciale Staten over het vrijheidsmuseum en het sterker herdenken van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland. Fleur van der Schalk heeft namens D66 de volgende inbreng gegeven.

De fractie van D66 werd van begin af aan uitgedaagd door het plan van een museum, die het complete verhaal van de Tweede Wereldoorlog zou omvatten. In een historisch gebouw, voortgekomen uit de Marshall hulp. Op een historische plek, waar een paar weken geleden de dochter van generaal James Gavin, ontroerende woorden sprak over De Oversteek van 1944. Een ijkpunt in de gordel van verhalen, van Groesbeek tot Wageningen, van Normandie tot Berlijn.

We werden uitgedaagd door de enorme impuls die ruim 200.000 bezoekers kunnen geven aan de toeristische infrastructuur  van de regio: Aan hotels, aan restaurants, aan winkels in de binnenstad. Een belangrijke voorwaarde voor ons is dan ook dat er een formule wordt ontwikkeld die de opbrengsten voor alle partijen maximaliseert. Voor de sitemusea, maar ook voor de hotels in Oosterbeek en de horeca in Groesbeek. Diverse plekken in Europa laten zien dat het kan.

Ik noem er een: Het Memorial in Caen is het best bezochte museum in Frankrijk buiten Parijs en heeft een bezoekersaantal rond van de 400.000 personen. Ongeveer 80% van de bezoekers bezoekt ook het site museum in Arromanches. Ruim 50% van de bezoekers zijn Brits, Australisch en Canadees en overnachten, dineren en winkelen in de omgeving. Wij zagen kortom, 3 Michelin sterren voor Gelderland: Drie sterren: vaut le voyage – de reis waard!

Maar voor ons telt ook de immateriële kant: De mogelijkheid om het herdenken in te bedden in de Stadsregio en daarbuiten. Ik denk dat elk van ons een individuele of gedeelde beleving heeft bij de Tweede Wereldoorlog. De mijne is onder meer de herinnering aan de veteranen, die in mijn ouderlijk huis in Oosterbeek logeerde tijdens de jaarlijkse Airborne herdenking. Doug, die op elke hoek van Oosterbeek gevochten heeft en die zijn leven te danken had aan het feit dat hij zo klein was, dat de Duitsers over hem heen schoten, zoals hij zelf zei. De herinnering aan Doug en de Airborne, brengt mij onvermijdelijk bij de sitemusea.

De drie musea in Groesbeek, Overloon en Oosterbeek en de talrijke andere plekken met herinneringen vormen een ketting van verhalen, die van wezenlijk belang zijn bij de ontwikkeling van het Vrijheidsmuseum. Het idee van een moedermuseum dat een koekoeksjong wordt, komt ons buitengewoon tegennatuurlijk over. Wij verwachten het “Normandische model” in Gelderse vorm terug te zien in de resultaten van het onderzoek. Geen lippenservice aan Groesbeek, Oosterbeek en Overloon in het voorwoord, maar de maximale opbrengsten voor de sitemusea aangetoond. Deze voorwaarde weegt voor ons zwaar en is komt terug in punt “G” van het amendement A26, waarvan wij mede indiener zijn. D66 realiseert zich dat het plan ambitieus is, maar dat mag, dat moet zelfs bij dit onderwerp. Een apart beslismoment over de onderzoeksresultaten past in het proces.

Wij vinden het Vrijheidsmuseum de moeite waard om verder te onderzoeken. Wat D66 betreft: vaut le voyage, de reis waard.