Waarom ik Sophie steun

Ik stem voor Sophie in ‘t Veld als lijsttrekker voor de Europese Verkiezingen. Sophie heeft een ongelofelijke gedrevenheid en doorzetting die nodig is om D66 in de grote arena van het Europees Parlement op de voorgrond te zetten en staande te houden. Ze heeft in de afgelopen 10 jaar lef en leiderschap getoond die we nodig hebben voor een sterk Europa. Daarbij kan ze vloeiend de¬† vertaalslag maken van principes naar praktische politiek en de uitdagingen van gemeentes en provincies naar een heldere Europese koers.

Ik heb de gedrevenheid en vasthoudendheid persoonlijk gewaardeerd in Sophie’s inzet voor burgerrechten vooral in relatie tot de Verenigde Staten. Door een arrestatie en nacht in de gevangenis in september 1991, ben ik dankzij de Patriot Act “persona non grata” in de ¬†Verenigde Staten sinds 2007. Ik moet vooraf een visum aanvragen, en zelfs met een visum mag ik een uur in bewaring genomen worden voordat mijn dossier vrijgegeven wordt en ik door mag. Ik kan van de vingerafdrukken afkomen maar dat kost me minstens 7500 Dollar. Dat zijn de VS me niet waard, ik stem liever Sophie. Want Sophie heeft, zonder te verzaken, zich vanaf 2004 ingezet om de bescherming van data en van vrijheidsrechten te waarborgen. daarbij schuwt ze niet om ze stevig af te zetten tegen de Europese Commissie en de Raad van Ministers die maar al te makkelijk toegeven aan de amerikaanse chantage. De strijd van Sophie heeft D66 geen windeieren gelegd, we zijn de enige partij in Nederland waar de rechtstaat in goede handen in

Maar er is meer, als provinciaal politicus besef ik elke dag dat werk, werk en werk de belangrijkste opdracht van de politiek is. En dan gaat het niet zomaar om werk, maar om werk dat Europa klaar maakt voor een toekomst zonder fossiele brandstoffen. Werk dat een goed inkomen, een uitdaging en waardigheid geeft. Sophie heeft goed ingezien dat van Europa concrete resultaten worden verwacht. Gerben-Jan Gerbrandy versterkt die lijn met lef als het gaat om duurzaam gebruik van energie en grondstoffen. Marietje Schaake voert die lijn met verve uit als het gaat om de digitale agenda en de nieuwe economie. Sophie heeft daarbij zicht op de grote lijnen en de principes maar ook de praktische uitvoering. En de details doen er toe. Ik heb er ervaring mee. Het gesteggel van meer dan een jaar van de lidstaten over de meerjarenbegroting van de Europese Unie, heeft er voor mij toe geleid dat ik drie medewerkers heb moeten ontslaan en dat mijn bedrijf rakelings langs het faillissement gaat. Simpelweg omdat er een jaar gelang geen Europese financiering voor innovatie is. Europa is niet vaag en ver weg.

De vastberadenheid, de gedrevenheid, het lef en de leiderschap maar ook de resultaatgerichtheid en het vertalen van principes naar details maakt dat Sophie een sterk Europa kan realiseren. Leuker hoeven we het niet te maken, beter wel.