Liberale correspondentie

Twee gebeurtenissen brachten mij tot enige correspondentie met andere liberale politici. Na de nederlaag van de FDP in Duitsland , schreef ik de volgend email naar mijn collega Christian Lindner, Fractievoorzitter van de FDP in Nordrhein-Westphalen:

Dear Mr. Lindner,

At your election win in NRW last year, I did send you congratulations, with the consideration that your strategy could be beneficial for the FDP in the medium term. I am party leader for D66 in your neighbouring province of Gelderland, and have experienced in my 32 years of membership of D66 two near disappearances and recoveries. I was closely related to the party-top in 2002-2010. I would offer my assistance, if appreciated, to guide you in the turbulent times ahead. In any case please accept my moral support. Liberalism is worth fighting for.

Kind regards, Dr. Michiel Scheffer, Fractievoorzitter D66 Provinciale Staten Gelderland

Antwoord van Lindner

Dear dr. Scheffer

Thank you for your kind words and your moral support. I am confident, that the Liberal Party will return to parliament after some time to find itself and a clean and honest restart: Liberalism is indeed worth fighting for!

With best regards

Christian Lindner, Vorsitzender der Landtagsfraktion und des Landesverbands der FDP in NRW

Miezerige Stemming in de Tweede Kamer

De debatten van de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer waren geen voorbeeld van beleefde omgangsvormen in de politiek. De geblondeerde profeet vond het nodig om een inhoudelijk debat en verantwoording af te wenden met een persoonlijke aanval. Pechtold hield het hoofd koel, ook al stond hij later voor het blok bij de Ministeriele aanspreekvormen. Ik hen de voorzitter van de Tweede Kamer de volgende mail gestuurd:

Geachte  mevrouw van Miltenburg,

Twee jaar geleden heb ik onderstaande mailwisseling met uw voorganger gehad. Het debat van deze week, in het bijzonder de woordenwisseling tussen de leden Wilders en Pechtold, is aanleiding om de mail wederom te sturen. Ik heb er niets aan toe te voegen, behalve treurnis.

Michiel Scheffer, Fractievoorzitter D66 Gelderland

________________________________

Van: Voorzitter [voorzitter@tweedekamer.nl], Verzonden: maandag 24 oktober 2011 15:29

Aan: Michiel Scheffer Onderwerp: RE: Tweede Kamer der Staten-Generaal

Geachte heer Scheffer,

Hartelijk dank voor uw e-mailbericht waarin u de gang van zaken tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer aan de orde stelt. Allereerst mijn excuses voor de late beantwoording. Door de veelheid aan mails die ik ontving, was ik niet in de gelegenheid eerder te reageren. Ik heb begrip voor uw zorg over de wijze waarop in het debat de grenzen van respect en fatsoen worden opgezocht en over de effecten daarvan op de beeldvorming van de Tweede Kamer. Ik ben met u van mening dat Kamerleden en bewindslieden elkaar met respect moeten bejegenen.

Tijdens de Algemene Beschouwingen is ook zeker over de inhoud gedebatteerd. Dat is echter niet voldoende terechtgekomen in de samenvattingen van de journaals en actualiteitenrubrieken. Als Kamervoorzitter pas ik het Reglement van Orde van de Tweede Kamer toe om de vergaderingen ordelijk te laten verlopen. Eén van de afspraken is dat de debatten via de Voorzitter lopen. In een hooglopend debat wordt dit wel eens vergeten, maar ik hecht eraan omdat daarmee voorkomen kan worden dat Kamerleden en bewindslieden op de man spelen. Dit reglement bevat echter geen fatsoensregels. Kamerleden zijn zelf verantwoordelijk voor hun uitspraken. Die verantwoordelijkheid berust op de in de Grondwet vastgelegde parlementaire onschendbaarheid. Overigens lopen in de samenleving de opvattingen over wat fatsoenlijk is, sterk uiteen.

Binnen de Kamer is afgesproken dat de Leden elkaar aanspreken op taalgebruik dat zij niet wellevend vinden. Als een Kamerlid of een bewindspersoon zich tijdens een debat beledigd voelt door een uitspraak, biedt het Reglement van Orde van de Tweede Kamer de mogelijkheid om hiervan een persoonlijk feit te maken. Als Leden zich niet aan de wet houden of mensen die niet deelnemen aan het debat onheus bejegenen, zal ik hen daarop aanspreken.

En tot slot wil ik opmerken dat van de rond de 500 debatten die jaarlijks plaatsvinden, het overgrote deel op een correcte manier verloopt.

Ik hoop dat u onze debatten kritisch blijft volgen.

Met vriendelijke groet,

Gerdi A. Verbeet Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

—————–

Geachte Voorzitter,

Ik wil als lokaal politicus – Fractievoorzitter voor D66 in de Staten van Gelderland – mijn zorg uitspreken over de omgangsvormen en het ontwijken van een werkelijk debat over de inhoud, in uw Kamer. Ik spreek daarbij de hoop uit dat u in het seniorenconvent kunt bijdragen tot het versterken van omgangvormen die recht doen aan een meerpartijen democratie. Ik zou ook willen aandringen om alle elementen uit het reglement van orde aan te grijpen en te versterken om een zakelijk debat af te dwingen. Ik spreek ook de hoop uit dat de verloedering van het debat zich niet uitstrekt naar de staten en raden. Er moet tenslotte ook bestuurd worden in dit land. De burgers verwachten van ons dat we met rede en mate ons gedragen.

Vr. Groet,

Dr. Michiel Scheffer, Fractievoorzitter D66 Gelderland