Islamisering in Gelderland

Symboolpolitiek in Gelderland

Symboolpolitiek is een fenomeen van alle tijden. De PVV presteert het nu al twee jaar bij elke voorjaarnota en begroting symboolpolitiek te bedrijven. Dit keer was de Islamisering van Gelderland het onderwerp. Het debat werd gevoerd aan de rand van de nacht, D66 is voor het invoeren van nachtnet op het spoor, maar dit terzijde. De PVV kwam met en onderzoek, citaten uit de Koran en nog wat uit hun verband gerukte beweringen en halve waarheden. Om het enigszins te pareren heb ik aangegeven dat er in de afgelopen 15 jaar 40 nieuwe gereformeerde kerken zijn gebouwd, tot 2000 zitplaatsen aan toe. Is er dan sprake van evangelisering van Gelderland? Nee, het kerkbezoek neemt over de hele breedte af, In katholieke, protestantse en islamitische godsdiensten. Gelderland kent 4% Islamieten en het moskee bezoek is van 50% naar 40% gezakt.

Geen Massale Bekeringen

Er is ook geen sprake van massale bekeringen; 500 naar de Islam voor geheel Nederland. De Sharia wordt inderdaad toegepast in islamitische kringen, maar de leefregels ten aanzien van persoonlijke hygiëne –handen wassen voor het eten en niet praten op de WC – komen toch meer voor dan de strafrechtelijke bepalingen. Er zijn geen stenigingen op de Waalstranden waargenomen. Ook er is er nauwelijks sprake van infiltratie, anders dan toegenomen consumptie van Ras el Hanout (antioxiderend), gedroogde abrikozen (laxerend) en halva (lekker). Maar de inspiratie van de Arabische keuken strekt zich niet verder uit, zoals de spijkerbroek ook geen voorbode van evangelisering is.

Aanranding van de Grondwet

D66 hecht aan de rechtstaat, maar het plegen van strafbare feiten is daarvoor voor elk die zich in Nederland bevindt de kerfstok, niet de godsdienstige of politieke opvattingen. De symboolpolitiek van de PVV is een aaneenrijging van halve waarheden, valse causaliteiten en correlaties, maar bovenal ook een aanranding van artikel 1 en 6 van de Grondwet. De PVV kreeg geen enkele steun voor haar denkbeelden in de Staten van Gelderland.

Michiel Scheffer, Fractievoorzitter D66 Inbreng bij het debatverzoek van de PVV Islamisering van Gelderland 26/6/2013