Voorbij het Gelders Orkest: waarom cultuur belangrijk is

Cultuur: een Gelders Belang

Cultuur was het hoofdthema van de vergadering van de Provinciale Staten van 29 februari 2012. Een schrikkeldag, dus een bijzondere dag om stil te staan met de betekenis van cultuur. Die dag besloten de Staten 3,5 mln in het Gelders Orkest te investeren in het Gelders Orkest. Al eerder hadden de Staten (in de Commissie LCJ) de aanvraag van het Gelders Orkest voor opname in de RijksCultuurInfrastructuur gesteund. Daarmee is het Gelders Orkest gered tot 2015.

Ondernemend Gelders Orkest

De redding, bestaat eigenlijk uit het ondersteunen van de transformatie van het Gelders Orkest van een subsidiegedreven naar een ondernemend orkest. Dat wil zeggen een orkest dat zelfbedruipend is op basis van kaartverkoop, sponsors en ondersteuning door vrienden. Dat is geen eenvoudige opgave want meer inkomsten moeten wel bereikt worden met behoud van toegankelijkheid. Dat wil zeggen dat het goedkoopste kaartje niet veel duurder mag worden en de duurdere kaartjes wellicht veel duurder. Daarnaast moet het Gelders Orkest de zaal beter vullen, maar de zalen worden niet groter. Dat betekent programmeren naar wat het publiek wil. Dat kan verschillen in Nijmegen, Arnhem of Apeldoorn. Dat betekent overigens wel dat Musis Sacrum, de thuisbasis van het Orkest gerenoveerd moet worden.

De investering die de provincie in het Gelders Orkest doet kreeg brede steun in de staten, vanĀ PVV tot SP. De discussie over het bredere cultuurbeleid riep meer discussie op. College van GS doen bij monde van gedeputeerde Annemieke Traag (D66) een lijst van voorstellen voor investeringen in 2012 uiteenlopend van de restauratie van de Synagoge van Elburg, of het Kasteel in Hernen tot aan het realiseren van het Cultuurmozaiek in Wijchen of het herbestemmen van de Tabaksmagazijn in Druten. De PVV ziet dit weg als subsidiesslurpers met hulp van D66.

Erfgoed en werk in de bouw

Maar het gaat hier om industrieel of cultureel erfgoed, vaak passend in de joods-christelijke traditie maar ook in het verlengde van de industriele revolutie (zoals de DRU in Ulft). Daarbij is de bouw de sector die door de recessie heen de grootste moeite heeft om er boven op te komen. Gelderland zorgt hiermee voor het instandhouden van 300 arbeidsplaatsen in 2012. Dat doen we voor Henk en Ingrid, en ook voor de Portugese natuursteenspecialisten en voor de Poolse loodgieters (antwoord overal Nee). Want we moeten met heel Europa uit de crisis komen en Europa gebruikt graag onze bakstenen en CV’s.

Maar het is Peter Raedts die ons waarschuwt. Europa is de middeleeuwen doorgekomen omdat het haar ambacht en haar cultuur koesterde. Wie gelooft bouwt Kathedralen. Wie bemint bespeelt de luit. Wie nadenkt gaat polders aanleggen. En wie poldert die houdt de boel bij elkaar. Cultuur is wat ons bindt en wat ons in gesprek houdt, en wellicht een Chinees verleidt Europa te bezoeken.