Donkerpaarse Coalitie: blik op de SP

De SP staat al weken hoog in de peilingen. Ik heb enkele maanden geleden gepleit voor een donkerpaarse coalitie van SP, VVD en D66. Wat mij betreft is dat een hervormingskabinet dat zorgt voor evenwicht tussen liberalisme en socialisme.

Ik heb een zwak voor de SP. Dat komt wellicht omdat ik door Jan Marijnissen in 1998 als een SP’er werd gezien, omdat ik toen al had gepleit over een hervorming van de hypotheekrenteaftrek. Maar nee, het komt eerder omdat ik nog enige romantische verleiding voel van de marxistische-leninistische utopie (die ik kwijt ben geraakt bij een bezoek aan de DDR in 1985). Het komt ook omdat ik bewondering heb voor de SP als actie partij. Daar heeft D66 veel van geleerd.

Utopie, tegen of hervormen

Maar ik ben ook teleurgesteld in de SP. Nu de SP zijn utopische idealen aan de wilgen heeft gehangen is het feitelijk een sociaal-democratische partij geworden. Voor de marxisten onder de lezers: revisionistisch geworden. Grofweg het kapitalisme aanvaarden en via herverdeling de scherpe kantjes er af halen. Daarbij is de SP blijven hangen in de “tegen” stem. Dat is begrijpelijk maar je word wel sterker als je ook wat voorstelt. Helaas stelt de SP te weinig voor. Als ik SP er was dan zou ik meer inspiratie putten uit het marxisme en voor een ander kapitalisme pleiten en voor een radicale herverdeling van inkomen, rijkdom en kennis. Of ik vanuit een visie op rechtvaardigheid en emancipatie komen met een hervormingsagenda. Ik zou dan bijvoorbeeld pleiten voor het volgende:

Werk

Ik zou pleiten voor een (1) arbeidsrecht voor iedereen. Ik zou de positie van de outsiders op de arbeidsmarkt versterken. Ik zou pleiten voor een ontslagrecht dat werknemers beschermt en niet de portemonnaie van advocaten vult. Ik zou de belasting verlagen voor mensen met een laag inkomen.  Ik zou de positie van ondernemingsraden versterken. Ik zou een sterk industriebeleid voorstaan zodat er echt werk in Nederland blijft. Ik zou de positie van vaklieden versterken.

Leren

Ik zou voor een vast aanmeldmoment pleiten bij inschrijving voor de basisschool. Zo hebben alle ouders een gelijke kans om hun kind op een goede school te krijgen. Ik zou pleiten voor uitstel van keuze voor middelbare school zodat kinderen niet te vroeg naar het VMBO worden geleid. Ik zou ook pleiten voor een technisch/creatieve HAVO leerweg. Ik zou een sociaal leenstelsel invoeren voor het hoger onderwijs, zodat beurzen alleen gaan naar jongeren die de studie (ook met steun van ouders) niet kunnen betalen. ik zou levenslang leren verbeteren.

Geld

Ik zou investeren in financiële alfabetisering zodat mensen met lage opleiding niet belazerd worden door financiële instellingen. Ik zou het toezicht op banken versterken, en dat moet echt Europees. Ik zou de bonussen versoberen. Ik zou het spaargarantiesysteem verbeteren voor mensen met een klein vermogen, maar met meer risico’s voor mensen met een groot vermogen. Ik zou hedge funds ontmoedigen om bedrijven leeg te zuigen door de renteaftrek voor ondernemers te beperken.

Wonen

Ik heb al in 1998 om de hypotheekrente aftrek te hervormen: toegang tot woningbezit prima maar geen villasubsidie. Ik schaf de overdrachtsbelasting af bij de aankoop van de eerste woning. Ik zou de grondpolitiek zo hervormen dat renovatie en sociale differentiatie in oude buurten wordt beloond boven nieuwbouw. Woningbouwcorporaties moeten terug naar hun sociale taak: betaalbare huurwoningen bouwen en aanbieden. Ik zou een scheefwoontoets invoeren zodat mensen met een middeninkomen niet in sociale woningen blijven wonen. De huurtoeslag blijft bestaan.

Misschien staat dit in het verkiezingsprogramma van de SP. Deze punten komen echter uit het verkiezingsprogramma van D66 2010-2014