Kredietcrisis van de RK Kerk

Ooit heb ik samen met enkele andere Utrechtse studenten in 1987 Deetman een kaassoufle genoemd. Ik neem dat terug. Deetman heeft grondig en meedogenloos het systematische seksuele misbruik in de Rooms Katholieke bloot gelegd. ook heeft hij aannemelijk gemaakt dat de hoogste organen bekend waren met wat dan doorgaans excessen worden genoemd.¬†Ik draag het epitheet “kaassoufle” over op de RK kerk. Het woord staat voor gebakken lucht, hard van buiten/zacht van binnen, en een onwelriekende lucht.

Ik ben niet katholiek, ik ben van oorsprong vrijzinnig hervormd en joods. Ik ben wel voorzitter van een oudercommissie van een Rooms-Katholieke basisschool geweest. Ik ben er van overtuigd dat geloof en kerkgemeenschap, troost, betekenis en verbondenheid kunnen geven. Maar dat doet het op basis van een overtuiging en gedeelde en doorleefde waarden. Deze week kwam de demasque van de Rooms Katholieke Kerk.

Ik heb het niet alleen over de zaak zelf: bijna 1000 functionarissen van de kerk de zich vergrepen aan jongens die aan hun gezag waren toevertrouwd. Het gaat me vooral om de wijze waarop Aartsbisschop Eijk en leider van de Nederlandse Congregaties van Dam in NOS reageren op het rapport Deetman. Ze zaten bij Twan Huys als de directeuren van een indiscrediet geraakte woningbouwcorporatie die in bestuurlijk jargon “(niet)-adequaat, kwaliteitsborging, imperfecte systemen en gedegen aannameprocedures” spraken.

Maar de kerk mag dan een groot huis zijn, zij is geen woningbouwcorporatie. In deze dagen verwachten mensen de taal van de Corinthiers, Augustinus en  Franciscus van Assisi: een taal van liefde, deemoed en boetedoening. De kerkvorsten leken eerder beducht om juridische procedures dan geneigd tot het spreken van de taal van alle mensen. Nee, ze bereiden zich voor tot een tocht door de woestijn. Maar de liefde die houden ze in zich verborgen, die delen ze niet en die vragen ze niet. De kerkvorsten nemen geen eigen verantwoordelijkheid Рalthans niet in morele zin. Ik heb het niet gevoeld.

Nemen dan de gelovigen hun eigen verantwoordelijkheid? Dit is een moment als 31 oktober 1517, het vooravond van de reformatie. Het is tijd voor een hervorming van de Roomse kerk. In welke richting is aan de Rooms-Katholieke kerkgemeenschap, ik zou denken in een pietistische richting, de weg naar God terugvinden, van de ware taal van het geloof. Ik wil het harder stellen, met de bevindingen van Deetman, die ook in het buitenland bevestigd worden zou elke andere organisatie tot verboden criminele organisatie worden bestempeld.

Twan Huys stelde dat de RK Kerk haar krediet heeft verloren. Zonder van de Triple A status af te vallen, krediet komt van “credo: geloof. De kredietcrisis heeft nu naast Rome ook het Vaticaan bereikt. En nog iets, de RK kerk heeft D66 niet nodig om leeg te lopen. Zelfaangerichte verwondingen zijn dit.