Gelderland Groener dan Bleker

De decentralisatie van het natuurbeleid was gisteren het hoofdonderwerp in de vergadering van Provinciale Staten van Gelderland. Fleur van der Schalk voerde namens D66 het woord. Ze begon te pleiten voor de hazelworm en de zandverstuiving die belangrijker zijn voor de natuur dan het hert en de douglasspar.

De lijn van D66 is dat we beleid van de regering voor natuur een ware kaalslag vinden, maar dat we ons uiterste best zouden doen om het uit handen van Bleker te halen en door Gelderland vorm te geven. Als je immers Bleker de natuur niet toevertrouwd, dan zou je inderdaad wensen dat het bij de provincie in goede handen komt.

Hazelworm is belangrijker dan tien herten

Foto Thei Moors

Die lijn was de inzet van D66 waarbij een door D66 met de PvdA en CDA voorbereidde, en door ons ingediende motie, de ijkstok was om ons oordeel over de decentralisatie te vellen. Zou de motie een meerderheid halen, dan zouden we voor decentralisatie stemmen. De negatieve dubbeloptie was: geen eigen beleid en geld dan ook geen decentralisatie. De motie had drie kernelementen:

1. Volledige beleidsvrijheid om Europese richtlijnen toe te passen ten gunste van natuur

2. Het Rijk blijft verantwoordelijk voor boetes

3. De provincie komt in het voorjaar met een plan voor onderhoud en uitbreiding van natuur

Gelderland heeft in het coalitieakkoord voorgesteld jaarlijks 25 Mln in beheer te investeren en zoekt 200 mln voor extra aankoop en inrichting van natuur tot een maximum van 5300 hectare.

Vooral de laatste bepaling is baanbrekend want geen enkele andere provincie gaat zo ver. Zo zet Gelderland een aanzienlijk deel van haar Nuon-vermogen in voor het behoud en uitbreiding van natuur en voor een mooi Gelderland.

Logisch want de EHS beslaat nu al ruim 30% van het geldersch grondgebied. De natuur maakt van de drie grootste steden die elk aan de EHS liggen zeer gewilde woonplaatsen. De natuur zit ook in de OZB en maakt van de Veluwe de grootse binnenlandse reisbestemming. De natuur is het wezen van Gelderland en te belangrijk om te laten verbleken.

Gelderland is daarom groener dan Bleker. Terecht waren er principiele bezwaren tegen het decentralisatieakkoord. Terecht zijn er aarzelingen want er blijven onduidelijkheden en risico’s. daarom waren 39 van de 55 statenleden voor het akkoord. De motie van Fleur kreeg echter 50 van de 55 stemmen. Alleen voor de PVV zal de hazelworm en de zandverstuiving een zorg zijn. Bij Fleur is de flora en de fauna in betere handen dan bij Bleker.