Minder bleker. Natuur en Europa.

Na een week rommelen in de wereld en Nederland, kom ik niet verder dan een algemene beschouwingen. De Euro lijkt gered, althans voor even en de druk  voor Gelderland om alternatieve investeringen te vinden is geweken. Wel zal de Nederlandse regering verder moeten bezuinigen, zo lijkt het. Gelet op de rente die Nederland betaalt op haar leningen is de druk niet zo groot. Veel zorgelijker is het dat Nederland dringend moet gaan hervormen om de welvaart over tien jaar mogelijk te maken. Wat dat betreft lijkt deze regering Рgegijzeld door de PVV- uitgeregeerd.

Hoogtepunt deze week in de Staten van Gelderland wordt de decentralisatie van de natuur. Laat ik eerlijk zijn, het beleid van Bleker is desastreus. Net als Zijlstra de schop zet in de Nederlandse cultuur, ploegt Bleker onze natuur om. Kennelijk is natuur te belangrijk om aan Den Haag over te laten. Het voorstel van de PvdA om natuurbeleid over te hevelen van Landbouw naar Infrastructuur en Milieu boezemt weinig vertrouwen in. D66 Gelderland is voorstander van decentralisatie naar de provincies.

D66 Fiat 500 bij de Rijnstrangen

D66 Fiat 500 bij de Rijnstrangen

Gelderland is de eerste natuurprovincie van Nederland (bijna 200.000 ha). En dat wil Gelderland ook blijven. natuur is de identiteit van Gelderland: van de Rijnstrangen tot de stuw-wallen. Het coalitie-akkoord van VVD-CDA-PvdA en D66 gaat uit van een uitbreiding van natuur tot 2018 met 5000 hectare.

Daarnaast is er een breed consensus om bijzondere landschappen te beschermen.In de komende periode heeft de coalitie in Gelderland een substantieel bedrag gereserveerd om beheer van natuur en uitbreiding van natuur mogelijk te maken. daarom steunt D66 ook de decentralisatie van natuur. Omdat de provincie een betrouwbaardere partner kan zijn dan deze regering.

Dat is niet zonder voorwaarden. D66 Gelderland wil volledige beleidsvrijheid voor de provincie binnen de kaders van Europese regelgeving. D66 Gelderland wil echter het geld van de provincie in natuur stoppen en niet in boetes. Voor boetes blijft Bleker aansprakelijk.

Verder is het tijd voor landelijke verkiezingen want Nederland verdient beter dan deze regering. Europa ook trouwens…