Wegen en Afwegingen A15, N348 en N345

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 9 november stelde D66 mondelinge vragen over de recente ontwikkelingen rond de A15. Op woensdag 2 november 2011 namelijk, gaf de ANWB te kennen dat ze van mening was dat “de minister en de provincie de tunnel variant bij de doortrekking van de A15 te snel hebben afgeserveerd”. Vervolgens gaf donderdag 3 november de commissie MER, in het advies aan haar gevraagd door de Minister van I&M, ook aan dat er te snel een conclusie is getrokken over het tracé. De Trajectnota MER heeft te weinig de milieu en natuuraspecten integraal afgewogen in het advies t.a.v. brug vs tunnel.

In reactie op de vragen gaf Gedeputeerde Bieze te kennen 7 van de 10 aanbevelingen die door de commissie van de MER zijn opgesteld over te nemen en het Rijk te vragen deze te verwerken in de MER. Over de 3 andere aanbevelingen gaf de Gedeputeerde aan, dat deze al in de MER zijn verwerkt. D66 neemt acte van de toezegging van GS om de 7 aanbevelingen te ondersteunen bij de Minister. Wat het Rijk hier precies nog mee gaat doen, is nog even afwachten. Op 13 december staat de doortrekking van de A15 op de agenda in de Tweede Kamer. Het D66 congres heeft een Motie van de afdeling Lingewaard aangenomen die de Tweede Kamerfractie oproept te pleiten voor een tunnel.

Traverse Dieren

Iets later kwam de Traverse Dieren aan de orde. Het gaat hier om het beter inpassen van de N348 door Dieren. Het doortrekken van de A348 van Ellecom tot Zutphen is sinds eind jaren ’80 niet meer aan de orde. Daarom moet Dieren het regionaal verkeer van Zutphen naar Arnhem verwerken, maar ook van de papierfabrieken in Eerbeek naar het Zuiden. Dat is een zware last. De inpassing van een verdiept traject van de N348 is al jaren inzet van getouwtrek tussen de provincie en de gemeente Rheden. Met het aantreden van een nieuwe meerderheden in beiden (met D66) is er een meer open situatie ontstaan.

D66 heeft zich in haar verkiezingsprogramma uitgesproken voor een lange en verdiepte aanleg van de N348. D66 heeft ook uitgesproken dat daar vanuit de provincie meer geld naar mag. D66 blijft op dat standpunt staan, maar stelt ook voorop  dat Gemeente en Provincie er samen uit moeten komen. De provincie mag de gemeente geen oplossing door de strot duwen. Con Amore heb ik dat genoemd in een mail aan de hoofdrol spelers.

Rondweg  Voorst

Twee weken geleden kwam de MER rapportage van de rondweg Voorst op de agenda. Twee varianten, Oost-kort en West-kort worden vergeleken met het behoud van de huidige weg dwars door het dorp. Eerder in oktober hadden de burgers met ruim 1000 handtekeningen gepleit voor het verbeteren van de bestaande weg en het afzien van een rondweg. De MER rapportage geeft de burgers gelijk. Beide rondwegen zetten het dorp op slot. De oostelijke rondweg geeft bovendien een onaanvaardbare aantasting van natuur en cultuurlandschap.

D66 vindt dat de problematiek van de Rondweg Voorst een regionaal probleem is. Het wordt gebruikt als verbinding van Zutphen naar de A1. Ook de vrachtwagens van AVIKO (Steenderen) gebruiken de N345 voor transport naar het westen. Daarom wil D66 ook een regionale oplossing. We vinden de gedachte van Wim Vrijhoef (D66 Voorst) om een variant langs het spoor interessant om te onderzoeken. Dan zou je de huidige N345 door het Appensche Veld kunnen weghalen. Daarnaast tilt D66 zwaar aan de mening van de burger. Uitspraak volgt in de Statenvergadering van 14 december.