Democratie langs de A15

Bij D66 hebben de leden een grote invloed in het vaststellen van het verkiezingsprogramma en het bevragen van de gekozen politici over de gevolgde koers. Op 15 oktober in Elst werd op de regionale ledenvergadering een levendige discussie over de A15 gevoerd en werd bij motie de Tweede Kamerfractie opgeroepen te pleiten voor een ondertunneling van het Pannerdensch Kanaal. Ik zie dat als fractievoorzitter van D66 in Gelderland als een aansporing om te blijven zoeken naar mogelijkheden van een tunnel binnen een kosten overschrijding van 10% boven een brug en natuurlijk lettend op draagvlak en juridische houdbaarheid van een brug. In de aanloop van een tracebesluit is de burger aan zet en is de uitspraak van een rechter bindend. Zo hoort dat te gaan in een rechtstaat. Verslag van de discussie is op D66Gelderland.

Vanavond was ik stroomafwaarts over de A15 naar Tiel voor een gesprek over stedelijke ontwikkeling samen met onze raadsfractie. Tiel is een kwetsbare stad in Gelderland. Ten onrechte voelt het zich vergeten, maar ook in het Rivierenland is haar centrumfunctie omstreden en zeker onvolbracht. Zo ontbreekt er een goed beroepsonderwijs in een gebied waar de nodige industrie zit. De verbinding met Wageningen kan beter, vooral in het vertalen van  kennis naar de voedingindustrie.

Maar bovenal is de werkgelegenheid kwetsbaar. Met een tweede economische dip vrezen veel mensen voor hun baan, en komen mensen met een handicap, mensen met een lage scholing, allochtonen moeilijker aan een baan. In Tiel stijgt het beroep op de bijstand. ook in instroom in WW en WAO neemt toe en in het bijzonder arbeidsparticipatie bij ouderen daalt. ┬áZorgen voor werk is ook sociaal beleid en het zou de provincie sieren als ze haar sociaal beleid sterker richt op de combinatie van voorzieningen voor ouderen (niet alleen in krimpregio’s) en ondersteunen van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (vreselijk beleidsjargon, maar goed bedoeld) naar werk. Eventueel kan dat via vrijwilligerswerk als stap naar betaald werk. Een initiatief als Dynamiek draagt bij aan een leefbare buurt en aanmoedigen tot scholing en arbeidsparticipatie. Ik ben benieuwd wat er in de stad en regiocontracten zal staan.