Gelderland in Brussel

Ruim 30 leden van de Provinciale Staten van Gelderland waren met enkele griffiemedewerkers en de Commissaris van de Koningin voor een tweedaagse reis naar Brussel en Leuven. De PVV bleef thuis – boerka’s tellen op de Veluwe – en de SP bestudeert de stukken van de aankoop van de Waalwaard. Zonder gekheid, met een aankomende hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van het regionaal beleid en van het innovatiebeleid gaat het om een uitdaging van ruim 600 Mln Euro voor Gelderland tussen 2014 en 2020.

In Brussel gingen we in discussie met een lid van het Europees Parlement, een medewerker van de Europese Commissie en met twee lobbyisten van de Provincies in Brussel over de financiele perspectieven voor de komende jaren. Als het om de landbouw gaat dan zal de subsidie voor de landbouw zich ontwikkelen naar een inkomensubsidie op basis van het aantal hectaren dat in bedrijf is. Het debat gaat over de verhouding tussen de basisvergoeding per hectare en de toeslagen die afhangen van diervriendelijkheid, mestgebruik en landschapsbeheer. Gelderland is voorstander van een zo laag mogelijke basis en een relatief zo hoog mogelijke toeslag voor duurzame en diervriendelijke landbouw.

Bij regionaal en innovatiebeleid heeft Gelderland het nodige huiswerk te doen. Zowel regionaal en innovatiebeleid staan in het teken van het bevorderen van een concurrerende en duurzame economie. Regionaal beleid moet vooral de voorwaarden creeren voor innovatie. Denk daarbij aan een goed opgeleide beroepsbevolking, goede onderzoeksfaciliteiten en het toepassen van nieuwe technologieen. Bij innovatiebeleid gaat het om bevorderen van excellent onderzoek.

Wat een regio dan moet doen kwam niet duidelijk uit de verf. Twee sprekers riepen op om duidelijker te kiezen voor topsectoren. Dat Nederland gekozen heeft voor topsectoren en Gelderland voor 3 1/2 lijkt meer op verdelende rechtvaardigheid dan op prioriteiten stellen. Dat een onderwerp als health wat breed is en dat je van tomaten geen chocola kunt maken, is duidelijk. Maar de roep om focus en massa is niet gebaseerd op ervaringsgegevens van regionale economie, van technologiebeleid of van organisatiekunde. Ik heb al veel gesproken over innovatie, maar de bijdrage aan de discussie van de sprekers was niet overtuigend. Ik kom daar nog op terug.

Dat Vlaams-Brabant met Leuven een parel in huis heeft werd wel duidelijk. Leuven is met het IMEC in de driehoek met Eindhoven en Aachen een referentie op het gebied van nanotechnologie en micro-electronica. Met Europese middelen is de regio actief in het bevorderen van spin-offs vanuit de ontstane kennis. Leuven scoort heel goed in het bevorderen van ondernemerschap. Daarnaast is Leuven met de nabijheid van Brussel en de zeer internationale omgeving (Europa woont in ons, zeiden ze in Leuven) een perfecte vestigingsplaats voor buitenlandse ondernemingen; Gelderland kan nog wat leren, de PVV ook trouwens.