D66 Gelderland over Conceptakkoord A15

De D66 Statenfractie in Gelderland heeft gisteren kennisgenomen van het concept akkoord dat is bereikt tussen Rijk, provincie Gelderland en Stadsregio Arnhem/Nijmegen over de doortrekking van de A15. Daarmee komt een project dat al 48 jaar in conceptie is, in een nieuwe fase. Het doortrekken van de A15 is van belang voor de afwikkeling van goederenvervoer van Rotterdam naar Duitsland en voor het ontlasten van de overige wegen in de stadsregio. Daar staat tegenover dat het de leefbaarheid en natuurwaarden langs het tracé zal aantasten.

Het conceptakkoord van de Gelderse coalitie voorziet in een brug over het Pannerdensch kanaal. Ondanks inspanningen van Gedeputeerde Conny Bieze op dit punt, wil het Rijk echter alleen over een brug spreken. Het blijft daarbij een rijksweg en het Rijk heeft het laatste woord. Het scenario dat de provincie de regie over de aanleg zou nemen en van het Rijk een bijdrage zou krijgen was niet aan de orde. In dat geval had de provincie en dus ook D66 meer invloed om de haalbaarheid van een tunnel te laten onderzoeken. Het Rijk wil alleen kijken of een brugvariant binnen de wettelijke kaders past. Past deze niet in de wettelijke kaders dan gaan de onderhandelingen tussen Rijk en provincie weer open en dan komt pas een tunnel in beeld. Daarbij geldt dat de keuze voor een brug juridisch aanvechtbaar is. Het kan zijn dat nog jaren van juridische strijd volgt.

Gedeputeerde Bieze heeft echter wel een aantal maatregelen uit het vuur gehaald die zorg dragen voor een betere inpassing. Het gaat om goede afrit bij Bemmel/Huissen, een calamiteitenuitrit bij Angeren, een goede inpassing bij Groessen, een verdiepte aanleg tussen Duiven/Zevenaar en een verbeterde afrit/oprit bij Zevenaar Oost. Het Rijk blijft gecommitteerd aan de aanleg van Park Lingezegen. Tenslotte is de natuurcompensatie groter bij een brugvariant. Daarbij zou in het bijzonder de landschappelijke kwaliteit bij Angeren op de agenda moeten staan.

Een novum in bestuurlijk Nederland is dat de provincie gevraagd wordt om stevig bij te dragen in de aanleg van de A15. De extra bijdrage die aan de provincie wordt gevraagd is 360 miljoen Euro. De landschappelijke inpassing komt immers voor rekening van de provincie. Dit vergt natuurlijk een besluit in de Provinciale Staten waarbij dit bedrag als een eenmalige afboeking op de reserves van Gelderland (de NUON Gelden) wordt genomen. Tenslotte is voorzien in tolheffing, met ook een door de provincie te dragen exploitatierisico.

Met deze brief willen we leden en kiezers van D66 informeren over de stand van zaken. De fractie hecht er aan om vóór het debat aan de Provinciale Staten in September het gesprek met de leden te voeren in een Algemene Ledenvergadering. In voorbereiding daarop zullen deskundigen in de meest betrokken gemeentes aan de A15 van Geldermalsen tot Zevenaar worden benaderd voor een gedegen voorbereiding in de loop van augustus.
 
We hopen jullie hiermee in eerste instantie voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Michiel Scheffer                Wouter Saes
Fractievoorzitter D66         Woordvoerder Mobiliteit