In Commissie of in alle Staten

Insprekers en Inspiratie

Op 10 Mei hielden de nieuwe staten van Gelderland hun eerste Commissiedag. In de aanloop enkele afspraken. Voor alle duidelijkheid, burgers en organisaties die een afspraak met een Statenlid willen kunnen inderdaad het beste op woensdag een afspraak maken. Bijvoorbeeld voorafgaand aan de commissievergaderingen. Deze ochtend had ik gesprekken met Hans Nugteren over het Retentie en Energiepark Buren en daarna Paul Stolte van de Lochemse Energiecooperatie. Boeiende initiatieven en geweldig enthousiasme. Daartussen afspraken met fractieleden. In de wandelgangen nog gesproken met particuliere grondbezitters en met een vertegenwoordiger van Alliander.

Commissie paracetamol

In de commissies heb ik meerdere malen gesproken. Zowel bij Ruimtelijke Ordening/Wonen als bij Algemeen Bestuur financiën/Welzijn (ook wel genoemd Commissie paracetamol vanwege de duur en agenda). De meeste discussie ging over het bestuursakkoord waar rijk, provincie en gemeentes tot een nieuwe taakverdeling komen. D66 is in Gelderland voorstander van het nieuwe profiel van de provincie. Meer taken en bevoegdheden, maar ook meer geld. Daar wringt het. Nu valt het voor Gelderland nog wel me. Maar voor de Gelderse gemeentes ligt dat anders. D66 heeft van het college de toezegging gekregen dat er een rapportage komt van het effect van het bestuursakkoord op de Gelderse gemeentes.

Samenwerken en Investeren

Daarnaast zal D66 met een motie komen om op te roepen om samenwerking tussen provincies te bereiken op gebied van innovatiebeleid als de provincies de verantwoordelijkheid krijgen over het regionaal economisch beleid. Naar aanleiding van de beleidsrekening hebben we opgemerkt dat de aanpak van de recessie een onvermoede daadkracht van de provincie heeft losgemaakt. De economie trekt nu weer aan maar de bouw kan nog wel een duwtje gebruiken. Daarom pleiten we voor continueren van ondersteunen van energiebesparing in bestaande bouw.   

Overige punten:

-          Betere indicatoren van resultaten van de provincie (daar komt nog een blog over)

-          Betere organisatie van administratie waardoor facturen bij de provincie sneller worden betaald.

-          Verlichting administratieve lastendruk en kortere doorlooptijd voor Interreg voorstellen.

-          Traineeprogramma voor Gelderse overheden om vergrijzing ambtenarencorps op te vangen.

Inspireren of Besturen

Terugkijkend op de eerste dag kun je vaststellen dat het levendig was maar dat de vergaderingen ook uitliepen. Ook de provinciale politiek maakt de overgang van instrumentele politiek (waar het gaat om kaderstellen en controleren) naar expressieve politiek (waar het gaat om gevoelens en doelstellingen te verwoorden). Ik vind die overgang niet onwenselijk, zolang de verhoudingen correct blijven en men zich beperkt tot die zaken waar men ook bevoegd is. maar ook al wordt het theater belangrijker, de kiezer beoordeeld ook de resultaten en niet alleen de klank van het orgel.