Water Bloed en Slib

Vandaag stond de campagne in het teken van slimme initiatieven in duurzame energie. Plaats handeling: Apeldoorn. Gastheren waren de wethouder Olaf Prinsen, Raadslid Eric Bus en onze Apeldoornse kandidaat Maarten van Viersen. We bezochten plastic fabried AFP, electrotechnische installateur Reewoud en de waterzuiveringsinstallatie Apeldoorn. In alle gevallen ging het om combinaties van innovatie en energie In alle gevallen ging het om mensen met passie en met verstand en in alle gevallen ging het om de stijd om het goede gedaan te krijgen door een woud van regels.

Bij AFP is de inzet om in het bedrijf bronwater in te zetten voor de koeling van extrusielijnen. Daarmee worden kosten bespaard, wordt een constante kwaliteit gerealiseerd en wordt er bijgedragen aan verlagingvan het grondwaterpeil. Want onder aan de Veluwe spuit het water uit de grond. Feitelijk is Apeldoorn een moeras, dat alleen droog blijft door het industrieel gebruik van water (vroeger door papierfabrieken en textielwasserijen). Nu is deze industrie grotendeels  verdwenen en rest een hoog grondwaterpeil en vervuilde grond. AFP heeft het nodige geduld gehad, maar met steun van de gemeente hebben ze na zes jaar eindelijk zicht op resultaat. De belemmering is de vele strijdige regelgeving en verkokerde werking avn de provincie. D66 denkt dat dat beter kan.

Bij Reewoud gaat het om oplaadpinstallaties voor electrische auto’s. Maar achter het verhaal van de electrische auto gaat een nieuwe visie op mobiliteit en op electricteitsvoorziening schuil.  De toekomst van de electrische auto is gelegen in korte verplaatsingen waarbij elke stop van meer dan een kwartier gebruikt kan worden voor opladen. De electrische auto wordt de stadsauto en alleen voor lange afstanden kan de zuinige benzineauto blijven. Daarbij is ook de toekomst voor autodeelsystemen. Bij electro-mobiliteit hoort ook een systeem va decentrale energieopwekking en een smart grid. De provincie zou hier voorbeeld projecten kunnen bevorderen en via Liander werken aan een slim electriciteitsnetwerk.

Bij de waterzuivering Apeldoorn, was de eerste vaststelling dat de zuivering alle energie die nodig is voor haar werk wint uit stroom verkregen uit biomassa. De biomassa wordt vergist tot methaan. Het gaat om alle mogelijke biomassa van voedselrestanten, slachtafval en mensen (diervriendelijk gehouden?). Een bijzondere uitdaging is het herwinnen van fosfor, feitelijk mest, uit menselijke uitwerpselen. Nu een kostbaar proces want fosfor is verdund in rioolwater. De noodzakelijke stap is het geconcentreerd opvangen van poep en pies zodat een goedkoper proces ontstaat. Fosfor is van grote  betekenis omdat binnen 50 jaar de makkelijk winbare kunstmest op is. De waterzuivering heeft een duidelijke business case, maar het verder opschalen van fosfor productie en het verkrijgen van energie uit biomassa vraagt om deregulering. Waarom moet kippenbloed eerst gesteriliseerd worden alvorens samengevoegd te worden met poep. Waarom mag kunstmest verkregen uit menselijke uitwerpselen niet ingezet worden in de landbouw.

Vertrouwen in de kracht van mensen, inzetten op initiatieven die ruimte geven en verbinden dat is de inzet van D66. Nieuwe Energie voor Gelderland.