Hart voor natuur: maak het niet belachelijk

Zaterdag hadden we een van de hoogtepunten van de campagne met het Natuur en Milieudebat. Locatie was de Kathedraal van Kootwijk, imposant gebouw dat uit de heide opstijgt. Als het aan Toine van Bergen van DPS/Groenen ligt, dan is dat over twintig jaar omringt door berkenbosjes of Douglas sparen. Toine heeft een idefix met bomen. Alsof er geen andere natuur is. De bomen aanplant in Gelderland is van de laatste eeuw. De boom moet niet tot norm verheven worden (zegt de achterkleinzoon van een bomenkweker). Juist de afwisseling van bos en heide op de Veluwe of het sluiklandschap rond Voorst kenmerkt het Gelders Landschap.

Ook de aaibare dieren zijn tot norm verheven. De Partij voor de Dieren heeft geen begin van een idee hoe je wild kunt beheren zonder jacht. Dan de ecologische verbindingen. Zo moet het hert of het zwijn van de Oostvaardersplassen naar de Mijnweg kunnen migreren, daarbij schade aanrichtend en de Veluwe berovend van haar unieke atractie. De robuste verbindingen zijn verworden tot kostbare corridors voor groot wild. De Ecologische verbindingen waren echter bedoeld om de kleine dieren en planten te beschermen. Want als 85% van de soorten is uitgestorven in Nederland dan zijn dat vooral insecten, vogels, reptielen en bloemen. D66 komt op voor de zwakke waarden in de natuur. Laat 1000 bloemen bloeien en de insecten wroeten.

Er worden tegenstellingen opgeroepen die er niet zijn, en daardoor partijen niet bij elkaar gebracht maar uit elkaar gehouden. Boeren moeten belang hebben bij biodiversiteit want de bijen zijn de onbezoldigde medewerkers van de Nederlandse landbouw. Verdwijnen de bijen dan wordt de landbouw wellicht een banenmotor voor handmatig bestuiven. Die energie kunnen we beter in de kenniseconomie stoppen, daar hebben we geen bijen en doen mensen het kruisbestuiven beter. Er zijn onderhand genoeg strategieen om tot een vitale landbouw te komen: streekproducten, hoogwaardig vlees, biologische landbouw en nieuwe bedrijvigheid zoals waterberging of energieopwekking.

Ook worden de terreinbeherende organisaties (TBO) tegenover de particulaire eigenaren gezet. D66 pleit voor gelijke behandeling en meer ondernemerschap bij de TBO’s. Juist bij particuliere eigenaren is het evenwicht van belang. Zo beheert mijn schoonvader de Eendenkooi Lichtenbelt, bij Asperen (Gem. Lingewaal). De 11 ha landbouw (in pacht uitgegeven) maakt het mogelijk om 11 ha natuur (griend en plassen) te onderhouden. Het is dus van belang dat natuur zoveel mogelijk gedragen wordt door economische activiteiten.

En dan kun je je helemaal belachelijk maken door de exotische dieren uit het land te weren, zoals de PVV voorstelt. Alle dieren met een dubbel paspoort het land uit, en ook de uitheemse dieren die an verboden vruchten knagen of een verkeersongeval veroorzaken. Krijgen we ook al tuigdorpen voor exotische dieren. Edoch het volkenrecht en het migratierecht strekt zich niet uit tot dieren. Bovendien als alle friese koeien naar Nederland terugkomen dan is het land te klein.

D66 pleit voor een herijking van het natuurbeleid. Loskomen van vastgeroeste dogma’s maar met liefde voor wat kwetsbaar is. Van robuste verbindingen terug naar ecologische verbindingen. Van aankoop naar beheer. Van tegenstellingen oproepen naar gebiedsgewijze samenwerking. D66 pleit voor een kwaliteitstrategie in het buitengebied. Gelderland moet terug het landschap in als verbindende regisseur. Hart voor Natuur, maar ook het hoofd koel. Kom los van belachelijke beelden en onproductieve tegenstellingen.