Duurzaamheid Archive

Alliander en het Duitse Avontuur

Alliander wil naar Duitsland In de commissievergadering Algemeen Bestuur en Financien van 12 maart is de groeistrategie van Alliander aan de orde gekomen. Dit was grofweg mijn inbreng. Alliander is verantwoordelijk voor het elektriciteit en gasnetwerk voor

D66: Schriftelijke Vraag over Investeren in Gelderland

ngevolge het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten doen wij u hieronder het antwoord van ons college op de vragen van de Statenleden toekomen. Tweet post Delicious Digg This Post Facebook

Middelwaard: Silo in het laagland

Op Vrijdagavond hield D66Buren een politieke avond over de uitbreiding van een aantal bedrijven op het industrieterrein Middelwaard-West. Doorn in het oog is de verhoging van een aantal silo’s die de Cunerakerk aan de overkant van de

Rondweg N345 om Voorst

Tijdens de vergadering van de Provinciale Staten van 11 december werd de laatste stap gezet in de besluitvorming voor de rondweg Voorst (N345). We hebben het inpassingsplan aangenomen en geld beschikbaar gesteld. Een langlopend dossier. We zijn

Waarom Hulshof moet blijven

Woensdag 20 november kwam het nieuws dat Hulshof Leerfabrieken uitstel van betaling heeft aangevraagd. In Nederland is de stap van surseance naar faillissement snel gezet. De problemen van Hulshof is maar in beperkte mate te wijten aan

70 MILJOEN EURO VOOR EXTRA ENERGIEZUINIGE HUURWONINGEN

De woningcorporaties in Gelderland krijgen 70 miljoen euro van de provincie om tenminste 10 duizend sociale huurwoningen extra duurzaam te kunnen maken. Dat hebben Provinciale Staten woensdag besloten. Dit zorgt voor meer werkgelegenheid en ook voor minstens

D66 investeert in duurzaam werk in Gelderland

Inbreng begroting 2014 Michiel Scheffer Fractievoorzitter D66 De fabel van de meeuw en de koolmees De meeuw is een vogel die luid krijsend door het land trekt, af en toe naar beneden duikt om een harinkje te

Consumptieziek: van loopbaan tot Outletcentre

Dit weekend was een weekend van contrasten. Op zaterdag was ik met mijn dochter naar de Saxion Hogeschool om haar kennis te laten maken met de textielopleiding. Na een bliksembezoek aan het D66 congres op zaterdagavond, gingen

Vijf jaar na Lehmann Brothers

Het was dit weekende vijf jaar geleden dat Lehmann Brothers failliet ging. Vijftien september is de dag dat mijn jongste broer jarig is, en hij mag meteen ook vieren dat het voor hem (architect) crisis werd, net

SUBSIDIE WONINGISOLATIE PARTICULIEREN GROOT SUCCES

De Provincie GelderlandĀ verhoogt de subsidiepot voor energiebesparing dor particulieren. Deze regeling werd sterk bepleit door D66 in de verkiezingscampagne van 2011 en wordt door gedeputeerde Annemieke Traag (D66) uitgevoerd. De provincie Gelderland verhoogt het subsidiebedrag dat aan